לטייל עם חגי ישראל

ספר טיולים בעקבות החגים

הוצאת כינרת

 

יש הרבה מן המשותף בין חגי ישראל ובין טיולים בנופי הארץ: אלה ואלה מעניקים התנסויות רוחניות, ערכיות ורגשיות. אלה ואלה מבדילים את חיינו מן השגרה, ומעל לכול – גם בחג וגם בטיול מתרחשת למידה ורכישת ערכים בדרך חווייתית. החיבור ביניהם מעניק ערך מוסף גם לחג וגם לטיול, אבל זהו חיבור שאינו מובן מאליו.

הספר "לטייל עם חגי ישראל" מציע כאן, לראשונה, חיבורים של חגי ישראל עם טיולים בארץ בגישה המתבססת על המשמעויות הערכיות של החגים.