פאשות, פלחים ופיראטים

ספר חדש – הפותח צוהר לאורחות החיים בארץ ישראל במאות השש-עשרה עד השמונה-עשרה

בהוצאת ידע ארץ

מאת ד"ר יעל בוכמן

 

העובר בדרכים הלא סלולות יכול היה לראות פלחים חורשים את אדמותיהם במחרשת עץ רתומה לשור או לפרדקוצרים במגליהם את הדגן, אוספים פקעיות כותנה ועודרים גומות סביב עצי הפרי.