קרב משמר העמק במלחמת 1948

"רסיסים"

עלון – קרב משמר העמק במלחמת העצמאות

מקור הסיפור: "רסיסים" מאת ע. הלל, ספר הפלמ"ח ב' 
הסיפור קוצר ועובד בהתאמה לסיור בקיבוץ